Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarzadzania – Internet Rzeczy (Internet of Things - IoT)


Wyniki ankiety pozwolą na stwierdzenie, czy i w jakim stopniu studenci orientują się w najnowszych tendencjach rozwojowych systemów informatycznych zarządzania, oraz określenie popularności i zrozumieniu tych idei.

 

Ankieta składa się z trzech następujących części:

Cz. 1. Informacje infrastrukturalne - częstotliwość łączenia się z Internetem, urządzenia oraz aktywność w sieci.
Cz. 2. Informacje merytoryczne - pytania w obszarze tematyki problemu Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things).
Cz. 3. Metryczka ankiety.

 

Przed rozpoczęciem udzielania odpowiedzi dowiedz się czym jest Internet Rzeczy (ang. Internet of Things).


Ankieta składa się z 39 pytań